Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Engraved B.V.

Bij het plaatsen van een bestelling ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Engraved B.V., zoals hieronder vastgelegd.

Leveranciers

Voor diverse producten werken wij met externe leveranciers. Op deze producten zijn dan ook de algemene voorwaarden van deze leveranciers van toepassing. Deze voorwaarden zijn op verzoek op te vragen via info@engraved.nl.

Het gaat om de producten in de volgende productcategorieën:

  • Rouwdrukwerk
  • Grafkisten
  • Asobjecten
  • Fotografie
  • Video
  • Grafmonumenten
  • Urnen
  • Assieraden

Leveringstermijn
Standaardlevering vindt plaats binnen 2 werkdagen. In de genoemde leveringstermijn van 48 uur wordt dag van bestelling niet meegenomen en is de aflevering afhankelijk van de gekozen spoedverzendingsoptie.
Een bestelling op bijvoorbeeld dinsdag zal dus donderdag geleverd worden.
Uiteraard is in goed overleg een afwijkende leveringstermijn mogelijk.

Uitzonderlijk aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur, speciale prijs- of leveringsafspraken heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld dat je dan per e-mail ontvangt.

Overeenkomst
De overeenkomst tot productie en levering komt tot stand door het plaatsen van de bestelling en het aanleveren van het materiaal middels de ontwerpmodule, of het per e-mail opdracht geven tot een ontwerpopdracht aan onze studio en tevens een door ons ontvangen betalingsbevestiging.

Ontbinding van de overeenkomst
Producten die gepersonaliseerd zijn met bijvoorbeeld een foto worden kort na jouw bestelling geproduceerd met een geheel persoonlijke afdruk. Vanwege deze factoren is retourneren van de beeldplaat met houder niet mogelijk.

Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument
Vanwege de aard van bewerking van de producten en onherroepelijke vermenging met andere producten is het herroepingsrecht niet op producten van Engraved B.V. van toepassing.

Verwachtingspatroon consument beeldkwaliteit
Onze ontwerp- en bestelmodule heeft een automatisch controlesysteem dat beeldresolutie controleert en melding geeft bij onvoldoende kwaliteit. De voorvertoning in het ontwerpscherm geven je een goede indruk van het uiteindelijke resultaat.
Desondanks kan het voorkomen dat het geproduceerde beeld en resolutie niet overeenkomen met jouw verwachtingen. Dit kan voorkomen bij het gebruik van zeer kleine foto’s, die sterk worden vergroot of bij onscherp ingescand of aangeleverd beeldmateriaal. Uitgangspositie scherp beeldmateriaal is bij A3-grootte (42×29.7 cm) 300 dpi, RGB of CMYK.

Betaling
Reguliere opdrachten via het online ontwerp- en bestelsysteem worden pas in gang gezet na ontvangstbevestiging van betaling.
Bij speciaal overeengekomen ontwerpopdrachten voor de productie van een specifiek product, wordt allereerst schriftelijk de prijs overgekomen en wordt na betalingsbevestiging, van deze overeengekomen prijs, de opdracht gestart.

Betalingsmethoden
Engraved B.V. maakt gebruik van de volgende betalingsmethoden:

Voor de privacy en AVG van jouw gegevens bij het gebruik van deze betalingsmethodes verwijzen wij naar de privacyverklaring van de betreffende leverancier.

Tijdelijke grafmarkerking/monument: plaatsing in jouw gemeente
Iedere gemeente hanteert andere regels voor het plaatsen van gedenkmonumenten of grafmonumenten op het graf, bij begraafplaatsen of urngraf. Informeer bij jouw gemeente of uitvaartondernemer over de regels omtrent de plaatsing.
Engravd B.V. kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het ontbreken van toestemming voor plaatsing door verantwoordelijke partijen.

 

© 2024 Engraved B.V. | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Grafisch ontwerp Thumbs Up | Online marketing Marketing Concepts | Technische realisatie Sieronline B.V.